Armando

חברת Armando היא יצרנית של גיטרות נגישות ואיכותיות לקהל הרחב של הנגנים המתחילים את דרכם יחד עם הכלי המדהים הזה - גיטרה את הגיטרות שלה חברת Armando מייצרת עם עצים מובחרים, בבניה איכותית על מנת לספק גיטרה ברמה גבוהה לנגן המתחיל.