DAS Audio

חברת .D.A.S הספרדית מספקת מגוון רחב של פתרונות בתחום מערכות ההגברה. מהתקנות קבע קטנות בברים ומועדונים ועד מערכות PA בעלות עוצמות ואיכויות בלתי מתפשרות. בענף זה איכות הסאונד אינה הכל, אם כי מובטחת, אשר לנו, אמון ויחסים קרובים הם גם חיוניים. אנו חברה בהתרחבות וצמיחה מתמדת ברחבי העולם, בזכות עבודתם של לקוחותינו והמאמץ והתשוקה שמניע אותנו לביצועים טובים יותר בכל אירוע או התקנה ולהישמע טוב יותר מתמיד. מהמטה שלנו - בוולנסיה, ספרד - אנו מעצבים ומייצרים את כל הרכיבים שהם חלק ממערכות הסאונד. פשוט כי אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים. אנו חשים שזו הדרך היחידה לייעל את איכות המערכות שלנו מבלי להשפיע ישירות על העלות שלהם. "SOUND With SOUL" אינו רק ביטוי בלעדי מ- DAS Audio אלא מונח המתייחס למפיצים, לשותפי ההתקנה שלנו ולכל עובדיהם.