Fluid Audio

במילה אחת, הפילוסופיה העיצובית שמאחורי Fluid Audio היא אופטימיזציה - כמו שיש שאוהבים לומר "פתרון בעיות". כמהנדס אתה תמיד מוגבל על ידי נקודת מחיר שאתה מנסה להגיע אליה. הרעיון שלנו הוא לקחת כל מוצר אודיו ולראות כמה טוב אנחנו יכולים לעשות את זה ברמת מחיר נגישה. מוניטור אולפני, כמו כל רמקול, נועד לשחזר את כל הצלילים של ההקלטה (בכל שלושת הממדים). Fluid Audio מתגאה בחשיבות המוניטורים - הרגע הזה כשאתה עוצם עיניים ומקשיב לזוג רמקולים, אינך רוצה לשמוע שתי תיבות עם רמקולים. אתה רוצה לשקוע עמוק בתוך הצלילים והתדרים, שם אתה יכול להצביע בדיוק היכן כל מוזיקאי וכל כלי נגינה נמצא על "הבמה". בתור טכנאי סאונד, אתה רוצה אותו דבר הפוך - להיות מסוגל למקם כל כלי נגינה איפה שאתה רוצה שהוא יהיה.