Latino

חברת Latino דוגלת לפתח ולייצר כלי נגינה חדשים ואיכותיים כחלק מהמשימה שלה להרחיב את מגוון המוצרים שלה אשר יעמדו בסטנדרטים הגבוהים של התעשייה אך להנגיש את מוצריה ככל האפשר ברמת המחיר.