Lightek

חברת Lightek מפתחת ומייצרת פתרונות רבים בתחום התאורה, עם מטרה לפתח ולחדש עם פתרונות יצירתיים במיוחד אשר יאירו אירועים ומופעים רבים בצורה חדשה ומעניינת שברגע שידלקו האורות והאפקטים הקהל יתרשם בצורה טובה. כחלק ממופעים רבים התאורה היא חלק משמעותי ולכן חברת Lightek מייצרת פתרונות רבים כמו פנסי שטיפה, פנסים חכמים, קייסים קשיחים ופתרונות רבים נוספים.