Protech

חברת פרוטק היא חברה ישראלית המייצרת רמקולים, מיקסרים, ציוד סאונד ומערכות הגברה החל משנות 2000 המוקדמות מוצרי החברה הוכיחו את עצמם במרוצת השנים כאמינים וכ״סוסי עבודה״