Speed Truss

חברת Speed Truss הוקמה על מנת להשיג מטרה אחת, טראסים איכותיים במחיר נגיש, מחיר נגיש אשר יתאים לאולם קטן, חברת תאורה או אולם מופעים. חברת Speed Truss דוגלת באיכות עם קפדנות בכל תהליך ההנדסה, ייצור ושילוח, הטראסים של Speed Truss תואמים לטראסים של חברות שונות על מנת להנגיש לכם, הלקוחות את הטראסים בכך שבמידה ויש לכם טראסים מחברה אחרת תוכלו בכל זאת לבצע עבודה איתם יחד.