Yamaha

יותר מ- 130 שנה לאחר הקמתנו בשנת 1887, הגדרנו את פילוסופיית Yamaha כמסגרת הפילוסופית העומדת בבסיס הניהול העסקי בקבוצת Yamaha. יתר על כן, בשנת 2019, הקמנו את הבטחת המותג החדשה שלנו "Make Waves" כדי לתפוס את הרגע המיוחד שבו ליבם של לקוחותינו רועדים.