מגפון

מתי אולי תזדקק למגפון? אולי יש לך משהו חשוב באמת לומר? חשוב על כל הדברים שאתה יודע. מה צריך לחלוק עם העולם? המגפון יאפשר לך להשמיע את קולך בקולי קולות, מגפון לרוב משמש להפגנות שצריך להביע דעה לעולם!